EVENREDIGEVERDELINGERFENIS


11 oktober 2009

Vraag nummer: 13064  (oude nummer: 14036)

KUNNENWIJAANGENOMENKINDEVENVEELGEVENDANEIGENKINDERENNAOVERLIJDENVANBIJDEBIJVOORBAATDANK

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Onder bepaalde omstandigheden worden stiefkinderen en soms zelfs pleegkinderen (naar huidig recht) gelijkgesteld met eigen kinderen wat de successiewet betreft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.