Aangifte erfbelasting


14 juli 2021

Vraag nummer: 63359

Casus: Ouders, in gemeenschap van goederen getrouwd, totaal vermogen: 300.000, 2 kinderen.
Vader overlijdt, zijn erfenis (½) = 150.000 -> Moeder en 2 kinderen erven ieder 50.000. Moeder (83) krijgt het vruchtgebruik over het geheel en de kinderen een onopeisbare vordering a 50.000 per kind.
Het vruchtgebruik wordt als volgt berekend: 50.000 * 6% *4 = 12.000 per kind.
Halfjaar later overlijdt ook moeder. Door als langstlevende beschikte zij nog over het vermogen a 300.000.
Vraag: hoe moet eea nu worden ingevuld in de Aangifte erfbelasting moeder? (er is immers al eea belast bij de aangifte vader). Is haar vermogen nog 300.000? Waar/hoe moet de schuld van moeder op de kinderen a 2*50.000 worden verwerkt? En moet er nog iets worden gedaan met het vruchtgebruik (2*12.000) ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,


Helaas kan ik u in deze rubriek niet helpen bij het invullen van de aangifte, dan wel het maken van berekeningen. Daarvoor is mede de inhoud van het testament van belang. Ik raad u van harte aan de notaris te benaderen die het testament en/of de verklaring van erfrecht heeft gemaakt. In elk geval zijn doorgaans bij de wettelijke verdeling de vordering van de kinderen in verband met het overlijden van de eerste ouder, uw vader, verminderingsposten bij overlijden van de langstlevende, uw moeder.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE