Erfrecht-vruchtgebruik


18 april 2016

Vraag nummer: 45885

Kinderen krijgen in de vorige eeuw uit een erfenis toebedeeld: het blote eigendom (f 165.00) van een woonhuis (f 200.000). De langst levende ouder krijgt het vruchtgebruik. De langstlevende ouder krijgt een vordering op de kinderen wegens overbedeling, maar deze vordering wordt direct kwijtgescholden. De WOZ-waarde 2010 is hoger dan de WOZ-waarde in het jaar van overlijden. Wat is de consequentie (opstelling) voor de erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Antwoord:

Geachte heer,

Deze rubriek leent zich niet voor een berekening/opstelling erfbelasting. Door overlijden van de vruchtgebruiker vervalt het vruchtgebruik en wast het bloot eigendom aan tot vol eigendom. In beginsel is dan geen erfbelasting verschuldigd vanwege het einde van het vruchtgebruik, maar let op, dat kan anders zijn, afhankelijk van de vraag op welke wijze het vruchtgebruik tot stand is gekomen. Raadpleeg dus gewoon even uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.