schulden en vordering


2 mei 2009

Vraag nummer: 12616  (oude nummer: 12909)

Overlijden vindt plaats in december. Aangifte successierecht moet worden gedaan. Is een vordering voor de nallatenschap het recht op vakantieuitkering AOW. door overlijden worden diverse abonnementsgelden terugbetaald (zo ook premies voor verzekeringen) zijn dit vorderingen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Mogelijk zijn dat vorderingen of (indien ontvangen) contanten. U kunt ook even de belastingdienst raadplegen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.