Tweetraps testament


8 maart 2010

Vraag nummer: 13647  (oude nummer: 15391)

Hot item op dit moment. Ik vraag mij af of de successierechten hiermee uitgesteld worden of dat je inderdaad er onder uit kan komen, als kind zijnde, als de langstlevende geen erfenis meer overlaat.
B.v. bij 1e overledene kapitaal 100.000,= , bij 2e overledene nog maar 5000,= over.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als je je partner tot enig erfgenaam benoemt (de kinderen erven dus niet mee en dus is er geen erfbelasting over de kindsdelen verschuldigd) en de langstlevende teert vervolgens bijna volledig in op het vermogen, dan heb je het zowel civielrechtelijk als fiscaal erg goed gedaan (behalve misschien vanuit de optiek van de kinderen).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.