hoogte successierecht


8 maart 2006

Vraag nummer: 10100  (oude nummer: 7607)

Wat zijn de kosten omtrent succesierechten bij overlijden van mijn ouders.
Ze hebben een woning en een bedrijfspand.
Wordt hier apart over verrekend of bepaald men een totaal bedrag.
Mijn ouders hebben drie kinderen, één ervan heeft zijn erfdeel al ontvangen.
Als de waarde op stel 1 miljoen wordt geschat wat zij dan de successierechtkosten die afgedragen moeten worden aan de fiscus per kindsdeel en komen er nog andere kosten bij kijken.
Komen vervolgens de eigendommen in box 1 of box 3.
Als nadien de objecten worden verkocht moet er dan ook nog afgerekend worden met de fiscus. Stel dat het bedrag € 200.000 hoger uitvalt.

Alvast hartelijk dank,

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het antwoord op uw vraag is veel te gedetailleerd voor deze rubriek en verder geef ik in ieder geval geen opgaven van hoogten van succesiebelasting.

Ik raad u aan om een gesprek aan te vragen bij uw notaris om één en ander samen door te nemen en te berekenen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.