notariskosten etc.


14 maart 2009

Vraag nummer: 12456  (oude nummer: 12513)

Vraag: is er nog een mogelijkheid om notariskosten en andere kosten gemaakt na overlijden van een alleenstaande broer( zoals doorlopen huur casema etc. ergens als aftrekpost op te geven. er zijn in dit geval 4 erven 2 ouders en twee zussen.
De kosten zijn betaald uit het vermogen van de overleden broer

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De schulden en verplichtingen komen over het algemeen in mindering. De successieaangifte en de bijgeleverde toelichting geven aan welke posten als aftrek voor de successie gelden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.