overlijden niet ingezetene


29 juni 2007

Vraag nummer: 11161  (oude nummer: 9440)

Ik ben Surinamer,mijin vrouw heeft een nederkands paspoort en hebben een enof rekening bij abn.
Moet er bij overlijden van ons beiden iets betaald worden door onze kinderen op ons miljoentje die uiteraard door hen zal worden opgeeisd?Kinderen zijn ook Ned. wonwn in Suriname.
Laat aub inlichtingen.

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel is geen successiebelasting verschuldigd over het vermogen van iemand die niet in het rijk woont ttv het overlijden. Bij verhuizing naar het buitenland is wel een tienb jaars regeling van toepassing.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.