Kindsdeel


27 november 2008

Vraag nummer: 12220  (oude nummer: 11826)

Toen jaren geleden onze vader overleed hebben wij (3 kinderen) het kindsdeel bij moeder gelaten.
Nu is moeder overleden en dient aangifte successie te worden gedaan.
Het is toch correct dat de drie kinderen nu allereerst hun uitgestelde kindsdeel tgv het overlijden vader belastingvrij uitgekeerd willen hebben. In het aangiftebiljet Recht van successie wordt aan dit fenomeen voorbij gegaan. en kan uitsluitend de gehele nalatenschap van moeder worden aangegeven.
Dank voor het advies.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er destijds sprake was van een langstlevende testament op grond waarvan de kinderen een vordering kregen op de langstlevende, is er nu sprake van een schuld die in mindering komt.

Was er (overlijden voor 1 jan. 2003) geen testament, dan zijn de kinderen mede-eigenaar geworden en bestaat de nalatenschap van moeder uit een (groot) gedeelte van het gezamenlijk vermogen. Het overige gedeelte is al eigendom van de kinderen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.