Is erfbelasting verschuldigd over een huis?


12 oktober 2017

Vraag nummer: 52351

Mijn man is enig kind en heeft het hypotheekvrije huis van zijn moeder geërfd. Zijn moeder (ook enig kind) heeft het huis ongeveer drie jaar daarvoor geërfd van haar vader. Zij hadden een constructie waarbij ze een gezamenlijke huishouding voerden voor een aantal jaar om erfbelasting te verlagen.
Mijn vraag is of mijn man erfbelasting moet betalen voor dit huis als zijn moeder dit ook al heeft betaald bij het overlijden van haar ouders?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel is elke verkrijging krachtens erfrecht belast, indien meer wordt verkregen dat het vrijgestelde bedrag. Voor een woning is in beginsel de WOZ waarde van belang voor vaststelling van de hoogte van de erfbelasting.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn