successierecht bij afstand van erfrecht


13 juli 2005

Vraag nummer: 9378  (oude nummer: 6212)

Mijn vader is overleden en er is een testament op langstlevende ten gunste van mijn moeder. Er zijn 6 kinderen. We hebben allemaal het testament geaccepteerd. Er is een eigen woning in bezit, verder geen noemenswaardige bezittingen.
Alle kinderen willen graag afzien van hun kindsdeel zodat mijn moeder weer volledig eigenaar van alle bezittingen wordt. Hoe gaat het dan met de successierechten? Moeten we hiervoor uitstel vragen, totdat dit geregeld is? Of staat dit hier helemaal los van?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op grond van het langstlevende testament wordt uw moeder enig eigenaar. Dat is dus geen probleem. Een probleem kan wel zijn de successierechten die de kinderen verschuldigd over hun vordering: deze moet worden voorgschoten door de langstlevende. Verwerping heeft over het algemeen geen zin wat dat betreft, omdat de wet bepaalt dat verwerping geen invloed heeft op de verschuldigde successierechten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.