successierechten indien in buitenland wonend


8 november 2004

Vraag nummer: 8735  (oude nummer: 4901)

Geachte notaris,

Mijn moeder is onlangs in Nederland overleden. Moet ik in Nederland successierechten betalen als ik in Engeland en daar ook belastingplichtig ben?

Met vriendelijke groet
Marlies Jansen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het uitgangspunt van de Successiewet is dat belast wordt de waarde van al wat iemand krachtens erfrecht door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. Ik acht de kans aanwezig dat successiebelastingh verschuldigd is (tenzij u binnen een vrijstelling valt).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.