Sucsessierechten bij overlijden echtgenoot


8 april 2007

Vraag nummer: 11005  (oude nummer: 9142)

Geachte Heer,Mevrouw.
Ishet waar,dat de belasting,direkt na het overlijden van een van de twee partners,40 procent van de verkoopwaarde van het eigen huis opeist.
Lijkt logischer om dit te doen wanneer beide echtelieden zijn overleden.
Als het waar is,wordt dan de hypotheekschuld afgetrokken van de verkoopwaarde van het huis.
Gaarne Uw reaktie
Bij voorbaat dank
Bert Egberts
Purmerend

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In beginsel is zelfs over 100% successiebelasting verschuldigd waarbij overigens inderdaad wel schulden in mindering zullen worden gebracht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn