Successiebelasting


22 juni 2016

Vraag nummer: 46539

Nederlander, woont, werkt en betaald sinds 1975 belasting in Duitsland en is enig erfgenaam. Vader overlijd in 2000 in Nederland. Moet er in Nederland successiebelasting worden betaald?
Duitsland had destijds een belastingvrije voet van DM 400.000,-- bij erfenissen. Nu is dat EUR 400.000,--

Antwoord:

Geachte heer,

Er is in beginsel Nederlandse erfbelasting verschuldigd over een verkrijging krachtens erfrecht van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederlands woonde. Dus het gaat in beginsel uit van de woonplaats van de overledene en niet van de verkrijger.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.