legaat uit Bermuda


16 februari 2015

Vraag nummer: 41524

Mijn dochter die in Nederland woont, heeft een vriendin woonachtig in Bermuda.
Zij wil als zij komt te overlijden, een legaat voor mijn dochter nalaten. Zij wil dat fiscaal gezien zo goed mogelijk voor mijn dochter regelen. Wat zijn voor mijn dochter de fiscale consequenties?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan ik onmogelijk beoordelen. Indien de vriendin een testament wil maken met een legaat daarin, dan moet naar Nederlands recht een notaris dat testament verzorgen. Ik weet niet hoe dat in Bermuda gaat, maar dat zou ter plaatse moeten worden nagevraagd. Dan kan direct ook gevraagd worden wat de eventuele fiscal concequenties zijn.
Naar Nederlands recht wordt in beginsel erfbelasting geheven indien de overledene in Nederland woonde ttv het overlijden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.