waardebepaling kindsdeel voor successierecht


15 februari 2008

Vraag nummer: 11574  (oude nummer: 10333)

De vordering die kinderen hebben op de langstlevende wordt door de fiscus gezien als erfdeel waarover successieirecht geheven wordt.
Wordt de waarde van dat erfdeel nu bepaald naar rato van de leeftijd van de langstlevende?
Dus een soort contante waardebepaling?
Dank voor uw toelichting

Antwoord:

Geachte heer,

Nee hoor, de waarde is eigenlijk gewoon gelijk aan het erfdeel zelf, dus het gedeelte van de nalatenschap dat wordt geerfd door het kind.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.