Kindsdeel na overlijden successierechten vrij?


18 februari 2006

Vraag nummer: 10074  (oude nummer: 7534)

Gegeven het feit dat er zoiets bestaat als een 'kindsdeel', is dit deel na overleiden vrijgesteld van de 15% successierechten welke ik nu moet gaan betalen, als enigst kind, over het gehele nagelaten vermogen?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee hoor, de erfenis door een kind gekregen is gewoon belast, tenzij het is vrijgsteld (ong 8.000 euro) en onder de drempel van ongeveer 22000 euro valt). De precieze bedragen zou u even moeten navragen bij de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.