aangifte successiebelasting


29 augustus 2008

Vraag nummer: 11929  (oude nummer: 11194)

In de verklaring van erfrecht ben ik gemachtigd de nalatenschap af te handelen namens de erfgenamen. Betekent dit dat ik ook namens hen de aangifte successiebelasting kan ondertekenen. Of moet iedere verkrijger dat individueel doen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat hangt van de inhoud van de volmacht af. Uw antwoord kunt u dus daarin vinden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.