tweede deel van de vraag/successierechten


15 november 2005

Vraag nummer: 9701  (oude nummer: 6870)

Ik legde u de vraag voor omtrent het "midddelen" van de successierechten. (tussen twee kinderen en de kinderen van het overleden 3e kind). De aanvullende vraag was:
stel dat iemand daar achteraf op terugkomt (na een verklaring van decharge) staat die dan in zijn recht?
Iedereen heeft zo'n verklaring ondertekend,

Antwoord:

Geachte heer,

In mijn antwoord geef ik aan dat dat dus eigenlijk niet kan en dat er dus geen sprake kan zijn van decharge, maar dat als je het toch doet er sprake kan zijn van een schenking (fiscaal dus alsnog belast). Als je erop terugkomt dan zou je één en ander willen terugdraaien uit hoofde van een wilsgebrek, dwaling, onverschuldigde betaling enzovoort. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden wat dat betreft. Of ze ook effect hebben is punt 2. Als je bij volle bestand hebt getekend dan sta je uiteraard in eerste instantie wat op achterstand.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn