Successierecht voor niet-Nederlanders


4 februari 2009

Vraag nummer: 12379  (oude nummer: 12255)

De zoon van mijn overleden zus is nu door plaatsvervulling een erven van mijn moeder (enige nog levende ouder). Hij is echter een Duitser, in Duitsland woonachtig. Moet hij straks successierecht (in Nederland en/of Duitsland)betalen over dat deel wat hij van zijn Oma zal gaan erven?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Door de nederlandse wet wordt gekeken naar de nationaliteit van de overledene. Er zal dus in beginsel Nederlands successierecht verschuldigd zijn. Ik kan niet beoordelen of de verkrijging ook in Duitsland belast wordt of dat er sprake is van een regeling ter voorkoming van dubbele belasting.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.