Schulden woning


29 januari 2010

Vraag nummer: 13426  (oude nummer: 14912)

In de nalatenschap van ouder aan kind wordt een woning nagelaten, waarvan de waarde in het economische verkeer aangegeven wordt als bezit. Aftrekbaar zijn de schulden op het bezit (o.a. de ypotheekschuld).
De woning is natuurlijk in deze fase van de vereffening van het testament nog niet verkocht. Zijn de lasten die verbonden zijn aan de woning (energie, hypotheekrente e.d.) na datum overlijden tot verkoop van de woning te beschouwen als boedelschulden waarover geen successierechten behoeven afgedragen te worden?

Antwoord:

Geachte heer, mevrouw,

Naar mijn weten zijn dat geen schulden die in minderen komen voor de berekening van de erfbelasting. Voor de zekerheid zou u even de belastingdienst kunnen bellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.