legaat en succesie


28 januari 2006

Vraag nummer: 9964  (oude nummer: 7362)

In een testament ben ik door een erflater aangewezen als legetaris van een onroerend goed, dit vrij van recht en kosten.
Naast mij als legetaris, zijn er 2 personen benoemd als erfgenaam van de geheler nalatenschap onder last van bovenstaand legaat. Er was bij overlijden van de erflater voldoende geld om de successie van mijn legaat te betalen. Is het theoretisch mogelijk dat de erfgenamen het geld opmaken zodat er dan geen geld meer is om het legaat vrij van recht uit te oefenen en ik alsnog verplicht zou zijn om de successie te betalen of blijven de erfgenamen hier hoe dan ook aansprakelijk voor?
Kunnen zij dit legaat ook betwisten? (dat heeft een van de erfgenamen zo naar mij benoemd, ik ben nl. geen familie)

Alvast bedankt voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

In de praktijk is bijna alles mogelijk, in theorie eigenlijk niet. Het legaat is een schuld van de nalatenschap. Daaraan moet dus uitvoering worden gegeven, netzoals de andere verplichtingen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn