Erfenis en successierecht


17 oktober 2006

Vraag nummer: 10549  (oude nummer: 8390)

Mijn vader is vorig jaar overleden; zijn partner had met hem een samenlevingscontract. Wij als kinderen hebben afstand gedaan van de erfenis. De partner heeft twee neven. De partner heeft mij benoemd tot enig erfgenaam. Hoe zit het nu met de successierechten? Er is niet veel vermogen maar wel een huis met waarde van 120.000 euro na aftrek nog lopende hypotheek.

Antwoord:

Geachte heer,

Stiefkinderen en pleegkinderen (volgens de SW) worden gelijkgesteld met eigen kinderen. Of dat in uw geval van toepassing is weet ik niet, maar ik twijfel er sterk aan. Neem even contact op met de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn