successierechten over niet opeisbaar kindsdeel


19 mei 2009

Vraag nummer: 12673  (oude nummer: 13045)

Mijn vader is onlangs overleden. Hij had een langstlevende testament; m.a.w. mijn moeder houdt beschikking over alles terwijl mijn broer en ik een niet opeisbare vordering op haar krijgen.

Mijn moeder is bereid (conform het testament) de successierechten voor te schieten voor de kinderen.

Vraag: wordt dit voorgeschoten bedrag in mindering gebracht op het (successievrij) te ontvangen erfdeel tegen de tijd dat mijn moeder/langstlevende overlijdt?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De vordering is een schuld van uw moeder aan u. Dat is dus een post van vermindering bij haar overlijden. Indien uw moeder de successievoorschiet is het als het ware juist een omgekeerde situatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.