betaling successierechten regelen dmv testament?


18 januari 2006

Vraag nummer: 9930  (oude nummer: 7308)

Eén van mijn twee schoonouders komt binnenkort te overlijden. Als wij als kinderen willen voorkomen dat wij successiebelasting moeten betalen, moet dat door dit te regelen in een/het testament? Deze clausule moet opgenomen zijn? Hoe hoog is deze belasting eigenlijk?

Antwoord:

Geachte heer,

Als je erft moet je in beginsel successiebelasting betalen. Is er sprake van een langstlevende systeem, dan wil het nog wel eens zo zijn dat de langstlevende de successiebelasting van de kinderen voorschiet.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.