Successiebelasting over rente lopend jaar?


12 april 2006

Vraag nummer: 10273  (oude nummer: 7872)

Mijn vader is pas overleden. Wat moet ik doen met zijn spaarrekeningen? Alles opheffen en, inclusief rendement, naar 1 ervenrekening laten overmaken. Hierdoor zal ik successiebelasting moeten betalen over de genoten rente. Of wacht ik met overmaken tot ik aangifte voor successiebelasting heb gedaan, zodat ik de rente pas begin 2007 ontvang, en dus geen belasting hoef te betalen hierover?

Antwoord:

Geachte heer,

Overmaken op één ervenrekening heeft op zich wel praktisch nut. Ik weet niet of het uitmaakt of de rente op verschillende rekeningen of op één rekening voor de successiebelasting uitmaakt. Dat zou u even kunnen navragen bij de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.