erfgoed belasting Engeland


22 april 2011

Vraag nummer: 24784  (oude nummer: 16649)

Recentelijk heeft een neef in zijn testament zijjn nalatenschap aan mijn broer, zus en mijzelf toegewezen.
Ik woon al 18 jaar in Engeland en hoor dat als je meer dan 17 jaar in het buitenland woont, successiebelasting in Engeland verschuldigd is en niet in Nederland? Is dit waar?
Zo niet, wat is dan het belasting percentage in Nederland?

Antwoord:

Geachte heer,


Ik kan dat niet goed beoordelen, want daarvoor ken ik de Britse wetgeving niet. De Nederlandse wet gaat in ieder geval uit van de persoon van de overledene, dus is in beginsel belasting verschuldigd door zijn/haar erfgenamen. Het kan zijn dat er daarnaast in Engeland ook belasting wordt geheven en/of dat sprake is van een vedrag ter voorkoming van dubbele belasting, maar zoals aangegeven moet ik het antwoord daarop schuldig blijven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn