2 traps testament


15 maart 2010

Vraag nummer: 13679  (oude nummer: 15451)

Ben op huwelijkse voorwaarden getrouwd..
testament op langstlevende. Het huis en nog een bedrag op de bank is van de vrouw.Verder is er nog een gezamenlijke bank en spaarrekening op beider naam. 2 kinderen. Is het i.v.m. successierechten(waarover voor het deel v.d.kinderen successie moet worden betaald door achtergebleven ouder verstandig om een 2 traps testament op te laten maken c.q. ons testament aan te laten passen? Of is in dit geval een andere regeling van toepassing i.v.m. successie?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het is hoe dan ook verstandig een afspraak te maken met een notaris om uw huidige situatie te laten controleren. De kans bestaat ook dat alles nog (redelijk) in orde is, althans dat er geen redenen zijn voor aanpassing. Maar misschien ook wel. Elk voordeel heeft in ieder geval ook een nadeel. Laat u goed inlichten door uw notaris en neem dan een beslissing wat te doen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn