australische erfgenaam


19 februari 2010

Vraag nummer: 13529  (oude nummer: 15152)

is in Nederland successierecht verschuldigt voor de australische erfgenaam van een Nederlandse erfenis?

Antwoord:

Geachte heer,

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van al wat krachtens erfrecht wordt verkregen door het overlijden van iemand die ten tijde van het overlijden in Nederland woonde. Dus een Australische erfgenaam kan inderdaad aangesproken worden voor de erfbelasting. Misschien is trouwens ook in Australie belasting verschuldigd. Het lijkt mij verstandig dat na te zoeken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn