Successierechten WOZ waarde


10 oktober 2012

Vraag nummer: 32152

Wij zijn voor de 2e maal getrouwd op huwelijkse voorwaarden. We hebben allebei 2 kinderen uit een eerder huwelijk. Mijn man bezit een huis in Ned., ik een huis in Oostenrijk. We hebben een testament op de langstlevende. Wij begrijpen dat na overlijden van mjn man voor het vruchtgebruik van het huis (waarde ongeveer 1 miljoen) 6% van de WOZ, maal 10 of 11 -ik ben nu 53- aan successierechten afgedragen moet worden. Dat zou ongeveer 6 ton zijn!
Is dat juist of valt dat onder de vrijstelling van E. 603600.--
en moet er verder 'alleen' nog over de rest van het vermogen afgerekend worden?
Mocht dat zo zijn heeft het dan zin om ons uit te laten schrijven in Ned. en ons in Oostenrijk te vestigen om onder die torenhoge successierechten uit te komen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Deze rubriek leent zich er niet voor een erfbelasting berekening te maken.
In het algemeen hangt de hoogte van de erfbelasting af van de inhoud van het testament. Er is naar Nederlands recht sprake van een vrijstelling van dik € 600.000 (verminderd met pensioenaanspraken) voor de langstlevende partner. Wat dat betreft moet dus gekeken worden naar de verkrijging van de langstlevende. De positie van de kinderen is vanwege een veel lagere vrijstelling volledig anders.

Overigens is het tarief van de erfbelasting (boven de vrijstelling) in de eerste schijf 10% (tot ongeveer 115.000,00) en in de schijf daarna 20%. De berekening die u hebt gemaakt komt dus mogelijk anders, veel lager uit. Indien u verdere vragen hebt in deze raad ik u van harte aan langs uw notaris te gaan die ook het testament heeft gemaakt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.