Verrekenen kinsdeel nadat laatste ouder is overleden


3 juli 2009

Vraag nummer: 12778  (oude nummer: 13351)

Mijn moeder is in 20032 overleden met een langstlevende testament zodat de kindsdelen niet opeisbaar waren. Nu is ook mijn vader overleden. Ik neem aan dat ik bij het invullen van de aangifte de kindsdelen zoals die in 2002 zouden zijn maar niet beschikbaar zijn gekomen als schuld mag aftrekken van het vermogen van mijn vader. Klopt dit en doe ik dit bij vraag 7e van het formulier? De aanwijzingen zijn vaag...Een tweede vraag is of ik over de periode vanaf 2002 ook rente mag rekenen? Hiervover staat niets in het langstlevende testament...

Antwoord:

Geachte heer,

Het klopt dat de vorderingen van de kinderen, schulden van de langstlevende zijn en daarmee dus een aftrekpost. Doorgaans is er wel rente verschuldigd over de vorderingen (tenzij de wettelijke verdeling van toepassing is verklaard, want dan is de rente afhankelijk van de wettelijke rente).

Ik raad u aan even langs uw notaris te gaan voor informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.