vordering vervallen


9 november 2009

Vraag nummer: 13177  (oude nummer: 14325)

Na het overlijden van mijn vader hadden mijn zus en ik een vordering, waarover uiteraard succesiierechten zijn betaald. Nu is mijn zus overleden zonder erfgenamen, anders dan mijn moeder en ik. Wat gebeurt er met de vordering en ihb de reeds voldane successierechten??

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De vordering behoort tot het vermogen van uw zuster en valt dus in haar nalatenschap. Mij lijkt, hoe wrang ook, dat er weer successiebelasting over verschuldigd is door haar erfgenamen. De waardering van de vordering, die niet opeisbaar is, is dan een volgende kwestie.
Voor de zekerheid zou u dat eens kunnen navragen bij de belastingdienst (geanonimiseerd).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.