erfenis langlevende


18 maart 2010

Vraag nummer: 13699  (oude nummer: 15486)

graag zou ik wlillen weten wat de kosten zijn om bij ovelrlijden prtnr te voorkomen dat direct sucsessie-rechten moet worden betaald, erfenis betr. eigen huis, vr. dank

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De mogelijkheid bestaat om eventueel een testament aan te passen of een testament op te stellen, waarbij de langstlevende tot enig erfgenaam wordt benoemd. De kosten verschillen per notaris. Veel belangrijker is echter eerst vast te stellen of voor u hetb probleem eigenlijk wel heel groot is. Er moet dus een berekening gemaakt worden. Ook daarvoor kunt u terecht bij uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.