successierechten kinderen van partner


4 december 2004

Vraag nummer: 8833  (oude nummer: 5105)

Geachte heer, mevrouw,

Ik ben een man,
woon geregistreerd samen met mijn partner, (eveneens man).
We hebben geen partnerpartnerschapsvoorwaarden gemaakt.
Ik heb géén kinderen.
Mijn partner heeft 2 meerderjarige kinderen.

In mijn testament heb ik mijn partner, met inachtneming van plaatsvervulling, tot mijn erfgenaam gemaakt.

Er van uitgaande dat ik langer blijf leven dan mijn partner,
zullen de kinderen van mijn partner dus erven.

Vallen zij dan onder dezelfde successierechten als eigen kinderen?

Met vriendelijke groet,
C.J.Bouma

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens de successiewet wordt aanverwantschap gelijkgesteld met bloedverwantschap. De kinderen van uw partner zullen, naar ik meen, successiebelasting verschuldigd zijn alsof het uw eigen kinderen zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.