plaatsvervulling


6 februari 2010

Vraag nummer: 13458  (oude nummer: 14997)

Geachte mevrouw, mijnheer,

Mijn broer, zus en ikzelf erven later van mijn oma. Onze vader is helaas overleden, dus wij nemen als kleinkinderen zijn plaats in.
( plaatsvervulling)
We erven volgens groep 1, dat is nu al duidelijk. Onduidelijk is of wij volgens de nieuwe erfwet nu in tariefgroep 1 of in 1a vallen? Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Dank en vriendelijke groet,

Luc Weber.

Antwoord:

Geachte heer,

Bij overlijdens na 1 januari 2010 is de nieuwe successiewet van toepassing. Kleinkinderen hebben het kindstarief vermeerderd met 80%, dat komt neer op 18% voor de eerste schijf.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.