kleinkinderen


28 mei 2009

Vraag nummer: 12682  (oude nummer: 13104)

ishet verstandig om je kleinkinderen eenschenking te doen in je tes tament.vooral wat de successie rechten betreft

Antwoord:

Geachte mevrouw Vink,

Dat is moeilijk in het algemeen te zeggen. Kleinkinderen hebben een hoger tarief successiebelasting dan eigen kinderen, maar vanwege de spreiding van het vermogen zou het een optie kunnen zijn. Overleg het even met uw notaris die het testament verzorgt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.