Successierechten echtgenote


29 december 2004

Vraag nummer: 8930  (oude nummer: 5259)

Welke waarde van het pen sioen wordt van het te belasten bedrag afgetrokken?
- de waarde van 1 jaar nabestaandenpensioen? of
- de contante waarde van het NP
- of ook het ouderdomspensioen?
- ook lijfrentes uit koopsommen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Aanspraken op pensioen (andere dan ingevolge AOW en ANW), van lijfrenten alsmede periode uitkeringen bij overlijden worden voor de helft van deze aanspraken van de vrijstelling voor echtgenoten (480.000,00 euro) afgetrokken.
Voor meer details verwijs ik u naar de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn