erfbelasting levensverzekering ouders


13 juni 2017

Vraag nummer: 51004

Mijn ouders hadden een levensverzekering Florige van Predica Credit Agricole in Frankrijk. Zij woonden daar de afgelopen 15jaar. Drie jaar geleden is mijn moeder overleden en kwam het kapitaal en de levensverzekering op mijn vaders naam. Helaas is ook hij nu overleden. Mijn vraag is of bij uitbetaling van het kapitaal nu door de kinderen, woonachtig in NL erfbelasting betaalt moet worden. Volgens de Franse regels valt de levensverzekering buiten de erfenis, en wordt daar geen erfbelasting geheven. Maar hoe gaat NL hier nu mee om?

Antwoord:

Geachte heer,

Volgens de Nederlandse wet wordt geheven over al wat wordt verkregen van een persoon die ttv zijn overlijden in Nederland woonde. Bij verhuizing naar het buitenland geldt nog een overgangstermijn van 10 jaar in beginsel. Wordt niet voldaan aan de Nederlandse vereisten voor heffing, dan is in beginsel geen sprake van Nederlandse erfbelasting. Om meer zekerheid te krijgen zou u de belastingdienst kunnen bellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn