Stiefkleinkind erfenis


13 november 2012

Vraag nummer: 32685

Ik ben via testament aangewezen als erfgenaam van mijn stiefopa. Mijn moeder was zijn stiefkind, maar is 10 jaar geleden overleden. Hij heeft 40 jaar met mijn oma samen geleefd. Wat betekend dit voor mij qua belasting?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel worden stief(klein-)kinderen voor de erfbelasting gelijkgesteld aan eigen (klein)kinderen. Wel is van belang hoe het stiefouderschap is ontstaan en op welke wijze betreffende relatie is geeindigd.Indien er sprake is van gelijkstellling dan is tariefgroep I van toepassing (vermeerderd met 80% daarvan) en is er sprake van een vrijstelling van ongeveer € 19.000.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn