Successie na overlijden laatste ouder


19 november 2008

Vraag nummer: 12191  (oude nummer: 11756)

Onze moeder is in maart 2008 als laatste ouder overleden. Er is sprake van een langstlevende testament. Onze moeder heeft na het overlijden van onze vader in 2000 geen aangifte van successie gedaan. Daartoe heeft ze geen verzoek gehad.
Is het terecht dat wij bij de aangifte successie die wij als kinderen nu moeten doen toch de vordering op nalatenschap, zoals ontstaan na het overlijden van onze vader, in mindering brengen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik kan dat niet helemaal beoordelen, maar mij lijkt dat de vordering er wel 'gewoon' is en dus als schuld in de nalatenschap van uw moeder opgevoerd kan worden, maar dat er wellicht nog successiebelasting is verschuldigd tenzij de vordering van de fiscus is verjaard.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn