Niet vrij van rechten en kosten


13 januari 2014

Vraag nummer: 37002

Wat betekent het als je een legaat ontvangt niet vrij van rechten en kosten? Betaal je dan alleen de erfbelasting of ook alle notariskosten?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Over het algemeen wordt daarmee bedoeld dat het een netto verkrijging is en dat de erfbelasting (over die verkrijging) ten laste van de nalatenschap komt. Omdat ook extra erfbelasting verschuldigd is over het bedrag van de erfbelasting, is het over het algemeen fiscaal zeer ongunstig en zou eventueel indien mogelijk nog aangepast moeten worden, althans opnieuw bekeken moeten worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.