belastingzaken na overlijden vader


7 oktober 2009

Vraag nummer: 13057  (oude nummer: 14003)

Mijn overleden vader had geen testament. Zijn vriendin heeft getekend voor de opdracht tot de crematie. Zijn deze kosten door haar of mij in 2009 nog wel aftrekbaar? Ik meen van niet.
Ook wil ik weten welke andere onkosten (huishoudeijke hulp, opknappen huur woning, gereden kilometers) eventueel aftrekbaar zijn of niet.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien de kosten zijn voorgeschoten, dan heeft betreffende persoon een vordering op de erfgenamen. Naar mijn weten kunnen die kosten dan wel als aftrekposten dienen. Het aangiftebiljet kan u verder helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.