belasting kindsdeel


5 maart 2010

Vraag nummer: 13622  (oude nummer: 15352)

Wij hebben een testament op langslevende. Nu hoorde ik onlangs het volgende. Als een van de partners overlijdt, moet de langslevende belasting gaan betalen over het gedeelte van het kindsdeel. (onroerend goed en spaargeld) Dit kan er toe lijden, dat overgeblevene zijn of haar huis moet verkopen om dit te betalen. Klopt dit of is het maar een bla bla verhaal.
F.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het klopt. De vraag is hoeveel belasting dan moet worden voorgeschoten. Verkoop van het huis is daarbij zelden aan de orde, maar het is wel van belang om contanten daarvoor voor handen te hebben.
Dus, op naar de notaris om één en ander samen door te nemen en te berekenen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.