successie rechten stiefkinderen


30 augustus 2008

Vraag nummer: 11931  (oude nummer: 11197)

Geachte:

Situatie:
Tante huwt onder huwelijkscontract op latere leeftijd man met 2 volwassen zonen, die niet bij hen wonen. Man overlijd en 10 jaar later tante overlijd. Geen andere kinderen. Tante heeft twee broers. Blijkt dat het huis waar zei woonde met echtgenoot tijdens het huwelijk aan haar stiefkinderen was overgemaakt en tante na overlijden van man enkel vruchtgebruik had. Testament van tante zegt 10% van haar erfenis naar haar stiefkinderen, 20% + nog een ander gelegateerd huis naar een broer en 60% naar andere broer. In welke tariefgroep voor successie vallen de volwassen stiefkinderen die niet bloedverwant zijn? Heeft een erfgenaam recht het testament van tante's overleden echtgenoot te zien om inzicht te krijgen betreffende respectieve eigendom van huizen en wat was nagelaten aan tante van haar man?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Stiefkinderen kunnen (mede afhankelijk van de wijze van beeindigen van het huwelijk) in aanmerking komen voor het kindstarief. Het beste is concreet navraag te doen bij de belastingdienst.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.