successierechten


3 maart 2010

Vraag nummer: 13592  (oude nummer: 15308)

overwaarde huis;150.000 euro.Heb 3 kinderen.Hoeveel te betalen bij overlijden van een van de ouders.
Er is een testament op de langstlevende,gemaakt in 1998.Gaarne uw anrwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een berekening van erfbelasting valt buiten het bestek van deze rubriek, maar kinderen betalen 10% over hun verkrijging boven de vrijstelling van 19.000 en dan tot ongeveer 120.000. Daarboven is het 20%.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.