2 traps testament.


4 maart 2010

Vraag nummer: 13605  (oude nummer: 15326)

Wat houdt een 2 traps testament precies in?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Voorzover nog niet beantwoord: Via het tweetrapstestament wordt gepoogd de erfbelasting bij overlijden van de langstlevende te drukken als de langstlevende tot enig erfgenaam was benoemd. Uiteraard heeft elk voordeel ook zijn nadeel, dus laat u eerst heel erg goed voorlichten door u notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.