successierechten 2 vriendinnen


4 april 2006

Vraag nummer: 10236  (oude nummer: 7808)

Mijn hoogbejaarde, vermogende tante woont sinds 1950 samen met een vriendin, die ook niet geheel onvermogend is.
Zij hebben per testament elkaar tot eerste erfgenaam benoemd. Er is geen samenlevingscontract.
Vallen zij, omdat zij geen familie zijn, onder het hoogste tarief van successierechten? Zo ja en op welke wijze is daar iets aan te veranderen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In beginsel wel tenzij er sprake is van samenwoners in de zin van de wet die minimaal 5 jaar samenwonen of aan andere vereisten voldoen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.