successie over legaat


29 december 2005

Vraag nummer: 9852  (oude nummer: 7177)

In een testament is bepaald dat een goed doel een legaat van € 25.000,-- krijgt. In het testament staat verder "niet vrij van rechten en kosten". Nu wordt hierover door de belasting een aanslag van € 2000,-- geheven. Zijn deze kosten nu voor de (overige) erfgenamen of voor het goede doel ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De kosten zijn voor betreffende legataris (het goede doel).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.