successierechten als vooruitbetaling


14 november 2006

Vraag nummer: 10628  (oude nummer: 8497)

Enkele jaren geleden is het testament van mij en mijn echtgenoot op basis van de langstlevende. Uit eerdere huwelijken hebben wij kinderen. Moeten de kinderen bij overlijden van tevoren successierechten betalen, bij de mogelijkheid dat het vermogen wordt opgesoupeerd?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Daar komt het wel een beetje op neer, ware het niet dat de langstlevende die successierechten moet voorschieten en dus de lasten moet dragen.

Wilt u dat niet: maak een nieuw testament! Op naam de notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.