stiefkind tariefgroep


1 oktober 2004

Vraag nummer: 8689  (oude nummer: 4725)

Aansluitend op de laatstegestelde vraag:
wat wordt de tariefgroep voor de kinderen van moeder A, die een langstlevende samenwoningscontract in 1995 afgesloten had met stiefvader B?
Moeder A overleed in 1997, in de tijd dat er geen geregistreerde partnerschap bestond. Wel was er een duidelijke zorgclausule in het samenwoningscontract.
De kinderen van A zijn toen testamentair de erfgenamen van B gemaakt (B heeft geen eigen kinderen).
In 2004 overlijdt stiefvader B.
Valt het huis nu geheel in tariefgroep III omdat er geen geregistreerd partnerschap was, eenvoudigweg omdat dat juridisch niet bestond?
Of is 50% tariefgroep I (van de moeder) en 50% tariefgroep II (van de stiefvader)? OF worden oude contracten niet automatisch omgezet met een veranderende wet van Erfrecht, en wordt het tariefgroep I ?

Vriendelijke groet,
Annick Schmeddes

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mijn antwoord is hetzelfde als in de vorige vraag: een huwelijk/geregistreerd partnerschap doet aanverwantschap ontstaan en daarmee gunstig successietarief. Een samenlevingscontract heeft niet dit gevolg.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.